1. Wstęp i Informacje Ogólne

W skrócie:

 • Administratorem danych jest spółka Bravio Limited z adresem:
  • 12A, Lekorpouzier
  • Flat/Office 102
  • Limassol, Cypr oraz
  • Invicta Networks z adresem:
  • Heelsumstraat 51
  • E-Commerce Park
  • Willemstad, Curacao
 • Pytania można kierować na [email protected]

Serwis GG.bet (zwany również „Witryną”) jest zarządzany przez Brivio Limited (dalej „Brivio”, „Firma”, „my”, „nasz”) Wszystkie usługi hazardowe są licencjonowane przez Invicta Networks N.V. (Nr licencji 8048/JAZ2012-009).

Firma zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów ochrony i poszanowania prywatności użytkownika podczas korzystania z Witryny oraz usług, które świadczymy za jej pośrednictwem.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych.

Administratorami danych dla Witryny są: firma Brivio Limited założona na mocy prawa Republiki Cypryjskiej, adres siedziby 12A, Lekorpouzier, Flat/Office 102, Limassol, Cypr i firma Invicta Networks N.V. zarejestrowana na mocy prawa Curacao, adres siedziby Heelsumstraat 51 E-Commerce Park, Willemstad, Curacao.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem [email protected]

W przypadku innych zapytań prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem [email protected]

2. Jakie rodzaje danych zbieramy?

W skrócie:

 • Tutaj sprawdzisz jakie dane zbiera operator

Gromadzimy różnego rodzaju dane, gdy z nami się kontaktujesz i korzystasz z naszych usług. W większości przypadków dane są dostarczane bezpośrednio przez użytkownika – na przykład przy pierwszej rejestracji. Inne przypadki obejmują strony trzecie lub publicznie dostępne źródła udostępniające informacje o użytkowniku.

Informacje, których nam udzielasz

 • Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub telefonu komórkowego, adres pocztowy, data urodzenia oraz płeć;
 • Dokumenty wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z przepisów AML/CFT, takie jak Twoje zdjęcia i dokumenty oraz potwierdzenie adresu i inne wystarczające dowody (do weryfikacji Twojej osoby);
 • Informacje finansowe (numery kart kredytowych, dane dotyczące rachunków bankowych, w stosownych przypadkach inne dane dotyczące płatności);
 • Dane do logowania, które obejmują hasło i nazwę użytkownika.

Podczas korzystania z naszych usług:

 • Informacje dotyczące sposobu interakcji i korzystania z produktów dostępnych na Witrynie;
 • Komunikacja z naszym personelem, na przykład połączenia, e-maile i wiadomości za pośrednictwem naszego czatu na żywo;
 • Dane dotyczące Twojej lokalizacji, informacje o ruchu drogowym, adres IP;
 • System operacyjny i platforma urządzeń, z których korzystasz do przeglądania Witryny, typ i wersja przeglądarki, język przeglądarki, ustawienie strefy czasowej;
 • Informacje marketingowe, które wskazują, czy chcesz otrzymywać reklamy marketingowe od nas lub naszych partnerów;
 • Możemy również uzyskać dostęp do dokumentacji publicznej sporządzonej przez użytkownika, na przykład mediów społecznościowych.

Możemy wykorzystywać dane agregowane, na przykład dane statystyczne lub demograficzne, do dowolnych celów. Dane te mogą pochodzić z informacji, które zostały nam przekazane przez użytkownika, jednak są one przechowywane w formie anonimowej, co uniemożliwia identyfikację użytkownika i w związku z tym nie są one uważane za dane osobowe. Dane te są wykorzystywane na przykład w celu sprawdzenia, ilu użytkowników w określonym wieku korzysta z danej funkcji Witryny.

W rzadkich przypadkach, jeśli zdecydujesz się na samowykluczenie z korzystania z usług w Witrynie przyznamy Ci to prawo i zachowamy taką prośbę. Takie dane nie uważa się za dane odnoszące się do zdrowia.

3. Jak wykorzystujemy zebrane dane?

W skrócie:

 • Tutaj sprawdzisz w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe
 • Wyrażoną zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych  można w każdej chwili wycofać

Zbieranie wyżej wymienionych danych jest niezbędne w celu zapewnienia użytkownikowi naszych usług. Dodatkowo, dane te są wykorzystywane do personalizacji i usprawnienia korzystania z naszych usług oraz dotarcia do użytkownika od czasu do czasu z ważnymi informacjami.

Po pierwsze, jesteśmy zobowiązani do wykonania umowy zawartej z Tobą. Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na nasz Regulamin oraz inne zasady (zwane łącznie „Regulaminem”), które są umową określającą nasze wzajemne prawa i obowiązki podczas korzystania z Witryny.

 • Polegamy na umowie dotyczącej rejestracji konta i świadczenia usług w zakresie zakładów i gier hazardowych, innych działań lub treści online;
 • Od czasu do czasu konieczne może być zresetowanie hasła, otrzymanie wiadomości serwisowej o konserwacji lub powiadomienia o aktualizacji Warunków lub innych sytuacjach, które kategoryzujemy jako „Cele zarządzania Witryną”;
 • Do przetwarzania Twoich transakcji.

Po drugie, hazard i zakłady są działalnością mocno regulowaną i dlatego jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zobowiązań prawnych ustanowionych dla operatorów przez organy regulacyjne i inne władze. Aby wypełnić te zobowiązania, polegamy na danych, które uzyskaliśmy od Ciebie.

 • Pewność, że oferujemy nasze usługi osobom uprawnionym (na przykład osobom powyżej 18 roku życia, które nie dokonały samowykluczenia z działalności hazardowej/obejmującej zakłady, pochodzącym z miejsca, w którym mamy prawo do świadczenia naszych usług na podstawie udzielonej nam licencji, itp.);
 • Wykrywanie, zapobieganie i ściganie przestępstw (dlatego właśnie istnieją specjalne procedury weryfikacyjne, których należy przestrzegać);
 • Zweryfikowanie Twojej tożsamości i ustalenie źródła środków w każdej transakcji (jesteśmy zobowiązani do uniemożliwienia korzystania z naszych usług w celu prania pieniędzy i innych działań przestępczych);
 • Przeprowadzenie odpowiednich kontroli w zakresie zwalczania nadużyć finansowych;
 • Ocenę i zarządzanie wszelkimi potencjalnymi zagrożeniami oraz zapobieganie problemom z hazardem.

Po trzecie, mamy swoje uzasadnione interesy w przetwarzaniu, jak określono poniżej. Nie będziemy przetwarzać żadnych danych, jeśli nasze interesy są podrzędne w stosunku do Twoich praw, wolności lub interesów. To obejmuje następujące:

 1. Ulepszanie naszych usług i produktów
  1. Sprawienie, aby korzystanie z Witryny było przyjazne dla użytkownika;
  2. Testowanie nowych produktów lub modernizacja już istniejących;
  3. Analizowanie skuteczności naszych działań marketingowych
 2. Zapewnienie indywidualnego doświadczenia gry
 3. Na przykład, możemy wykorzystać historię rozegranych gier, aby dostarczyć spersonalizowane rekomendacje;
  1. Albo możemy uzyskać dane geolokalizacyjne, aby świadczyć usługi w Twoim języku ojczystym, jeśli mamy taką możliwość;
 4. Wykrywanie i zapobieganie naruszeniom naszego Regulaminu.
 5. Możliwość skontaktowania się z Tobą.
  1. Aby zareagować na problemy występujące od czasu do czasu podczas korzystania z Witryny, za pośrednictwem e-maila, czatu na żywo lub telefonu;
  2. Od czasu do czasu użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie ankiety dotyczącej jego doświadczeń podczas korzystania z Witryny. Takie działania nie są obowiązkowe i możesz odrzucić taki wniosek. Taka odmowa nie wpłynie w żaden sposób na Twoją możliwość korzystania z Witryny.

Jeśli wyrażono zgodę na otrzymywanie odpowiednich ofert i wiadomości o produktach za pomocą różnych sposobów komunikacji, na przykład poprzez e-mail, sms, rozmowy telefoniczne itp.

Zgoda jest udzielana w momencie rejestracji i może być w każdej chwili wycofana telefonicznie lub pisemnie. W związku z tym nie otrzymasz żadnych powiązanych materiałów marketingowych.

4. Komu udostępniamy dane osobowe użytkownika

W skrócie:

 • Tutaj poznasz wszystkie podmioty, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej jesteśmy zobowiązani do udostępniania danych, w tym Twoich danych osobowych, stronom trzecim. W takich przypadkach upewniamy się, że takie strony trzecie mają wystarczający poziom ochrony i bezpieczeństwa danych oraz że podczas przekazywania danych stosowany jest odpowiedni poziom zabezpieczeń.

 1. Mamy prawo do udostępniania Twoich danych osobowych stronom trzecim, w tym między innymi policji, bankom, jednostkom ds. integralności finansowej, dostawcom systemów weryfikacji adresów i tożsamości, dostawcom usług płatniczych i innym instytucjom finansowym w celach przeciwdziałania praniu pieniędzy, zapobiegania przestępczości i/lub w celach kontrolnych. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Twoich danych osobowych odpowiednim stronom trzecim, takim jak organy regulacyjne, jednostki ds. integralności finansowej, zwłaszcza gdy mamy uzasadnione powody, by podejrzewać nieprawidłowości dotyczące Twojego konta;
 2. Możemy udostępniać Twoje dane w celach związanych z regularną działalnością, takich jak usługi płatnicze, banki, narzędzia komunikacji z klientami, narzędzia weryfikacji tożsamości, dostawcy gier itp.;
 3. Możemy udostępniać informacje o Tobie, które mogą zawierać dane osobowe i/lub historię zakładów, z organizacjami sportowymi w celu prowadzenia dochodzenia w sprawie oszustw, prania pieniędzy lub w kwestiach etycznych w sporcie oraz w celu przestrzegania naszych obowiązków prawnych;
 4. Możemy udostępniać Twoje informacje podmiotom zewnętrznym, takim jak firmy transportowe lub inne podmioty, z którymi współpracowaliśmy podczas naszych działań promocyjnych, w których uczestniczyłeś w celu dostarczenia wygranych lub nagród;
 5. Możemy udostępniać Twoje informacje, gdy jesteśmy zobowiązani do ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw;
 6. Jeżeli dostaniemy nakaz wydany przez organ kontrolny lub uprawniony organ;
 7. Z audytorami zewnętrznymi, którzy mogą przeprowadzać niezależne kontrole w ramach naszych akredytacji;
 8. Podmiotowi zewnętrznemu w przypadku sprzedaży lub przeniesienia (lub przystąpienia do procesu negocjacji) naszej działalności lub jakichkolwiek naszych praw lub obowiązków wynikających z jakiejkolwiek umowy, którą możemy mieć z Tobą. W przypadku przekazania lub sprzedaży, organizacja otrzymująca Twoje dane osobowe może je wykorzystać w taki sam sposób jak my;
 9. Wszystkim innych następcom prawnym naszej firmy.

5. W jaki sposób przechowujemy dane osobowe użytkownika

Przechowujemy nasze dane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak niektórzy z naszych partnerów, którzy świadczą nam usługi niezbędne do oferowania użytkownikowi naszych produktów do gier hazardowych/obstawiania zakładów, na przykład dostawcy oprogramowania, usług bankowych i płatniczych itp., mogą znajdować się poza EOG.

Zapewniamy odpowiednią kontrolę umowną nad wszelkimi stronami trzecimi, które pomagają nam w przetwarzaniu Twoich danych, co zapewnia przestrzeganie Twoich praw i bezpieczeństwo Twoich danych.

6. Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania naszych wymogów prawnych, finansowych i regulacyjnych, dlatego musimy przechowywać Twoje dane przez minimalny okres czasu wymagany do wypełnienia tych zobowiązań. Po upływie tego czasu i w przypadku, gdy nie będziemy mieli żadnego innego uzasadnionego powodu, aby zachować Twoje dane, zostaną one opatrzone pseudonimem.

Zwykle Twoje dane będą przechowywane przez 10 lat po tym, jak przestaniesz być naszym klientem, począwszy od dnia, w którym zlecisz nam zamknięcie swojego konta.

7. Bezpieczeństwo danych

Jesteśmy zobowiązani do ochrony powierzonych nam danych. Stosujemy wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia, że wszystkie informacje zebrane podczas korzystania z Witryny są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką oraz obowiązującymi w tej dziedzinie przepisami prawa.

8. Twoje prawa

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, użytkownik ma prawo do korzystania ze szczególnych praw w odniesieniu do swoich danych osobowych. Możesz skorzystać z każdego z tych praw kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub Działem Obsługi Klienta, podając nazwę prawa, z którego chcesz skorzystać oraz, w razie potrzeby, uzasadnienie takiego wniosku.

 1. Prawo dostępu
 2. Prawo do sprostowania informacji, które posiadamy o użytkowniku
 3. Prawo do usunięcia danych, które posiadamy na temat użytkownika („Prawo do bycia zapomnianym”). Prawo to nie jest bezwarunkowe, ponieważ jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania danych osobowych użytkowników w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy, zapobiegania przestępczości, itp. Jeśli nie będziemy w stanie spełnić Twojej prośby, poinformujemy Cię o tym.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
 5. Prawo do przenoszenia danych. Dostarczymy użytkownikowi kopię danych w łatwo zrozumiałej formie, aby mógł wykorzystać te informacje do swoich celów. Z przyczyn opisanych powyżej możemy potrzebować dodatkowej weryfikacji od osoby składającej taki wniosek.
 6. Prawo do sprzeciwu
 7. Prawo do wycofania zgody. Jeśli będziemy polegać na Twojej zgodzie na przetwarzanie danych, masz prawo do wycofania takiej zgody w każdej chwili.

W dużej mierze polegamy na Twoich danych, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia podczas korzystania z Witryny. Jeżeli zdecydujesz się na ograniczenie przetwarzania Twoich danych w jakikolwiek sposób, może to spowodować, że niektóre funkcje Witryny będą dla Ciebie niedostępne.

9. Polityka dotycząca plików Cookie

W skrócie:

 • Pliki Cookie to małe pliki tekstowe
 • Są pobierane i przechowywane na urządzeniu użytkownika po wizycie na witrynie
 • Identyfikują użytkownika odwiedzającego stronę
 • Poprawia efektywność dostarczania funkcji
  • Zapamiętuje język
  • Zatrzymuje nazwę sesji
  • Sprawdza autoryzację
 • Z Cookie można zrezygnować w każdej chwili

Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi zawierającymi informacje, które są pobierane i przechowywane na urządzeniu użytkownika podczas jego wizyty na Witrynie. Są one wykorzystywane przez większość stron internetowych w celu poprawy komfortu użytkowania oraz zapewnienia, że funkcje strony są dostarczane i wykorzystywane w bardziej efektywny sposób.

Nasza Witryna używa plików cookie do identyfikacji sposobu poruszania się po stronie internetowej i poprawy komfortu korzystania z niej; gromadzi i udostępnia dane do celów wykrywania oszustw i przeciwdziałania praniu pieniędzy; w celu identyfikacji nieprawidłowości związanych z urządzeniem i uniemożliwienia dostępu do konta z innego urządzenia.

Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować niektóre lub wszystkie pliki cookie. Aby to zrobić, odwiedź sekcję Ustawienia w swojej przeglądarce i postępuj zgodnie z jej instrukcjami. Blokowanie niektórych plików cookie może spowodować, że niektóre funkcje Witryny będą niedostępne dla użytkownika. Pamięta wybrany język. Zatrzymuje nazwę bieżącej sesji. Plik cookie, który jest używany w celu sprawdzenia, czy użytkownik jest autoryzowany.

Użytkownik może zrezygnować z używania plików analitycznych cookie od Google, klikając na link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout i postępując zgodnie z instrukcjami

Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie Yandex Metrica klikając na link https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html i postępując zgodnie z instrukcjami

Używamy plików cookie niezależnych firm (takich jak Google Analytics i Yandex Metrica) w celu uzyskania informacji na temat interakcji użytkownika z Witryną, aby rozwijać i poprawiać komfort użytkowania oraz dostarczać zoptymalizowane usługi.

Dodatkowe informacje na temat plików cookie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.

10. Prawo do złożenia skargi

Jeśli uważasz, że niewłaściwie potraktowaliśmy Twoje dane, możesz złożyć skargę do naszego Inspektora Ochrony Danych, wysyłając e-mail na adres [email protected].

Jeśli nie satysfakcjonuje Cię odpowiedź lub uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z obowiązującymi przepisami, możesz złożyć skargę do Komisarza ds. ochrony danych osobowych na Cyprze lub Twojego krajowego organu ds. regulacji ochrony danych.

11. Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności w celu odzwierciedlenia zmian w ustawodawstwie lub naszych praktykach w zakresie traktowania danych użytkowników.

Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej z datą wejścia w życie takiej polityki. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zmiany wprowadzane przez takie aktualizacje, powinien zaprzestać przekazywania informacji i korzystania w jakikolwiek sposób z naszych usług. Dalsze korzystanie z Witryny będzie traktowane jako akceptacja zmian w Polityce Prywatności.

W przypadku istotnych zmian, użytkownik zostanie powiadomiony przez e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji.